Eğitim
Giriş Tarihi : 07-03-2021 19:37   Güncelleme : 07-03-2021 19:37

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Doç. Dr. Parisa Göker 3 Ayrı COST Projesine MC Olarak Atandı

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: Doç. Dr. Parisa Göker 3 Ayrı COST Projesine MC Olarak Atandı

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Parisa Göker, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu (European Cooperation in Science and Technology-COST) bünyesinde yürütülen 3 ayrı projeye Yönetim Komitesi Üyesi (Management Committee Member – MC) olarak atanma başarısı gösterdi. Ülkemizde bilimsel koordinatörlüğü TÜBİTAK tarafından yürütülen COST, Avrupa çapında kendi alanlarında uzman bilim insanlarını bilimsel ağlarda bir araya getirmeyi ve bu sayede ulusal alanda çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını uluslararası alana taşımayı amaçlıyor. Doç. Dr. Parısa Göker, COST bünyesinde 2020-2024 yılları arasında yürütülecek; CA19139 – Process-based models for climate impact attribution across sectors, CA19128 – Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation ve CA19141 – Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present isimli projelerde MC olarak görev alacak.

 

CA19139 – Process-based models for climate impact attribution across sectors (Sektörler arasında iklim etkisi ilişkilendirmesi için sürece dayalı modeller) projesi ile iklim değişikliklerinin etkilerine ve gelecekteki iklim etkilerinin sağlam projeksiyonlarına atıfta bulunarak bölgesel ve küresel ölçekte sektörler arası, çok modelli iklim etkisi çalışmalarının nasıl yürütüleceğine ilişkin ortak protokoller, uyumlaştırılmış veri kümeleri ve ortak bir anlayış geliştirmek amaçlanıyor.

 

CA19128 – Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation (İklime Uygun Orman Restorasyonu ve Ağaçlandırma için Pan-Avrupa Ağı) projesi ile restorasyon, yeniden ağaçlandırma hedeflerinin belirlenmesi, ihtiyaç ve restorasyon yolları hakkında karar verme, hedeflenen orman üreme materyallerinin üretimi ve kalite kontrolü, dikim sonrası koruma ve silvikültür başlıkları üzerinde çalışmalar yapılacak ve elde edilen veriler ile orman restorasyonu ve rehabilitasyonu kılavuzları oluşturularak açık erişimli bir veri tabanı ile paylaşılacak.

 

CA19141 – Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present (Neandertal Mirasını Entegre Etmek: Geçmişten Günümüze) projesi ile bilimsel temelli yönergeler ve yöneticiler ile müze ve kültür çalışanları, turizm sektörü gibi bilimsel olmayan paydaşlar dâhil edilerek Neandertal mirasının tanıtımına yönelik bir temel sağlayacak.