Eğitim
Giriş Tarihi : 07-03-2021 19:46   Güncelleme : 07-03-2021 19:46

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: KÜSİ Planlama ve Geliştirme Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi: KÜSİ Planlama ve Geliştirme Toplantısına Ev Sahipliği Yaptık

Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Üniversitemiz ev sahipliğinde yapıldı. 22 Aralık Salı günü gerçekleşen toplantıya Bilecik Valisi Sayın Bilal Şentürk, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile kurul üyeleri katıldı. Vali Şentürk’ün açılış konuşması ile başlayan toplantıda Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan katılımcılara bir sunum yaptı. Toplantıda ayrıca;

*  Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KUSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu hakkında üyelerin bilgilendirilmesi ve Kurulun etkinliğinin artırılması için önerilerin değerlendirilmesi

*  2021-2023 İl Sanayi ve Teknoloji Çalışma Planına ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi

*  Covid-19 Pandemisinin ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin (fırsatlar ve tehditler) tespit edilmesinin, olumsuz etkilerin azaltılmasının ve normalleşme süreci ve sonrası için gerekli hazırlıkların değerlendirilmesi

*  İl sanayisinin geliştirilmesine yönelik güçlü ve zayıf yönlerin belirlenerek risk analizinin yapılması ve kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesi

*  İl özelinde güçlü olunan “Diğer madencilik ve taş ocakçılığı” , “Metalik olmayan mineral ürünler” ve “Gıda ürünleri” sektörlerinin sorunlarının tespit edilmesi ve mevcut konumlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması

*  İlin sanayisinin katma değeri yüksek ürünlere yönlendirilmesiyle ilgili çalışmaların yapılması

*  İldeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin değerlendirilmesi ve çalışmalarının geliştirilmesi için önerilerin alınması

*  İl özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması ve potansiyel iş birliği çalışmalarının değerlendirilmesi

*  İlin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi

*  Ülke genelinde ithalatı yapılan ürünlerin (Savunma sanayi, Enerji sektörü, Ulaşım araçları vb.) il tarafından karşılanabilmesi için ana yüklenici veya tedarikçi olabilecek potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi ve gerekli çalışmaların planlanması

*  Ulusal ve uluslararası teşvik ve destekler ile ilgili kurulun bilgilendirilmesi konuları görüşüldü.